Na projekte MIRAR 34S sme postavili 3 nadzemné podlažie.

práce intezívne pokračujú a začalo sa s malovaním bytov